Miljökonsulter och affärsutveckling

Våra miljökonsulter har bred kompetens i att leda utredningar, kontroller och certifieringar som till exempel Revaq och SPCR 120. Våra fokusområden är reningsverk, vattenmiljö, biogasbolag och lantbruk. 

Vi fokuserar även på utveckling av nya produkter, processer, marknader och affärsområden.

MILJÖKONSULT

På Biototal arbetar flera miljökonsulter som tillför expertkompetens, både internt samt till våra kunder. De arbetar bland annat med tillstånd, certifieringar, analyser och mervärdesberäkningar. De skapar även värde i kundernas processer, exempelvis i uppströmsarbetet.

Vattenmiljö: uppströmsarbete, nedströmsarbete
Revaq
SPCR120

AFFÄRSUTVECKLING

Vår affärsutvecklingsavdelning arbetar främst med produkt- och processinnovation. I arbetet fokuserar vi på att utveckla återvunna jordförbättringsprodukter till våra befintliga kunder samt att hitta nya kundgrupper som vill återföra värdefulla närings- och mullämnen till kretsloppet.

Produktinnovation
Processinnovation
Samarbetspartners
Circular Value Chain

UTBILDNING

För att kunna ligga i framkant och möta morgondagens krav arbetar vi löpande med att höja kunskapen hos Biototals medarbetare. Vi arbetar även för att höja kunskapen om naturliga gödningsmedel hos allmänheten och våra kunder, bland annat genom den återkommande Biogödseldagen.

Läs mer om utbildningar

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy