Innovation - en ständigt närvarande faktor i vårt arbete

Att utveckla våra produkter och processer är ett ständigt pågående arbete. Förutom att förädla återvunna produkter och hitta nya marknader för dem tittar vi med spänning på hur vi kan implementera ny teknik och nya metoder. 

Produktinnovation

Arbetet med att förädla biogödsel och slam pågår kontinuerligt, både till befintliga och nya kunder. Vi tittar även nyfiket på att utveckla nya produkter, exempelvis för skogsgödsling. Målet med vår produktinnovation är att kunna erbjuda marknaden nya varor och tjänster där vi återanvänder resurser i olika former av kretslopp. 

Processinnovation

Vi ligger i framkant och tittar med spänning på morgondagens tekniker, metoder och utrustning för en förbättrad produktion inom bolaget. Alltid med vårt syfte i bakhuvudet – att hitta framtida, ekonomiskt hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö med fungerande cirkulära kretslopp.