Cirkulär ekonomi – en drivkraft som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Biototal koncernen spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomin. Vårt huvudfokus är att utveckla hållbara lösningar mellan stad, land och hav genom att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet.

För att leda den cirkulära ekonomin ytterligare steg framåt måste vi hitta nya värdekedjor och affärsmodeller. Tillsammans med våra partners och kunder löser vi utmaningar och skapar förutsättningar för en bättre morgondag.

Tillsammans för framtiden!

Ökat värde och livslängd

Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.
Genom partnerskap kan vi öka värdet i restflöden, sluta kretslopp och uppnå cirkulära värdekedjor. Vår modell för att bygga sådana samarbeten heter Circular Value Chain.


Fånga värdet i produkterna

Genom förädling av biogödsel, slam och andra restprodukter kan vi uppnå nya produktegenskaper. Ett led i det kan vara certifiering enligt tillämpliga system, för respektive flöde. Alternativt kan fördjupning i olika substrats sammansättning och egenskaper ligga till grund för fortsatt förädling. Produktförädlingen kan anpassas till en rad kundsegment och applikationer, exempelvis för skogsgödsling, plantskolor och konsumentmarknaden.


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!