Vi sprider slam, kalk och biogödsel på dina åkermarker


Förutom att förse lantbrukare med cirkulära gödselmedel och kalk som ökar markens skördepotential hjälper vi även till att sprida produkterna på åkermarker. 
Mewabs maskinförare har lång erfarenhet av att sprida olika kalkprodukter och slam på ett effektivt och skonsamt sätt. 

Vi samarbetar även med erfarna entreprenörer som sprider våra produkter runtom i landet. 

Våra spridarentreprenörer

Kalk-anders

Sprider standardkalk i Västra Götaland.

Skogslidens

Sprider standardkalk i Dalarna och Gävleborg.

Farmac

Sprider mesakalk i Småland, Blekinge och på Öland.

Inge Adamsson

Sprider standardkalk i Östergötland.

Mewabs maskinpark

Hjullastare

Spridarekipage

Grävmaskiner

Sållverk

Kompostvändare

Fyrhjuling

Våra maskinförare

Jimmy Jansson

Zacharias Sundholm

Niklas Gustavsson

Jonas Pedersen

Linnea Hallberg

Göran Bengtsson

Calle Andersson