Kalender

  12-14 Mars
  Ombergs Golf Resort, Ödeshög Östergötland

  Ekodagarna/ Ekostämman 2024 mässa

  Vad vill vi med ekolantbruket - nu och i framtiden? Vilket samhälle vill vi vara med att skapa och hur når vi dit? Det är några utav alla de saker vi kommer att prata om under årets Ekodagar!

  15-16 Maj
  Nya Stadens Torg, Lidköping

  Lantbruket i centrum 2024 mässa

  Under denna mässa kommer leverantörer inom lantbruk att lyftas fram. 

  30-31 Maj
  Örebro

  SPMO Riksstämma


  26-27 Juni
  Borgeby Kyrkväg, Malmö

  Borgeby Fältdagar mässa

  Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära, fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning.

  3-4 Juli
  Brunnby Gård, Västerås

  Brunnby Lantbrukardagar mässa


  31 Augusti
  Gärahovs Gård, Vaggeryd

  Hushållningssällskapet Sommarmöte mässa


  31 augusti - 1 September
  Lillerudsgymnasiet, Lillerud, Vålberg

  Lillerudsdagarna


  16-18 Oktober
  Elmia, Jönköping

  Elmia Lantbruk