Lantbruk

Kalk som förbättrar förutsättningarna för lantbrukare

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra kalkprodukter. 

Både vår mesakalk, strukturkalk och jordbrukskalk har utmärkta egenskaper som förbättrar förutsättningarna för lantbrukare att få ut maximal skörd. Oavsett om du behöver öka pH-värdet eller luckra upp jord rik på lera kan vi hjälpa dig!

Mesakalk

Mesakalk höjer pH-värdet i jorden, vilket bidrar till både ökad rottillväxt, tillgänglighet för andra näringsämnen samt höjd kvalitet och ökad tillväxt på grödorna.  

Strukturkalk

Strukturkalk ger lerhaltiga jordar en mer porös struktur och bättre infiltration, vilket leder till både ökad skörd och minskat läckage av fosfor. Åtgärden ger en hållbarhet på upp till 50 år.

Jordbrukskalk

Jordbrukskalk balanserar pH-värdet i jorden och ger den bättre förutsättningar för att det ska kunna växa. Produkten är godkänd för spridning på KRAV- och ekocertifierade gårdar. 

Erik Polfjärd Larsson

Säljare Kalk
0703-41 08 19