Biogödsel

Biogödseln är ett kostnadseffektivt fullgödselmedel och ett miljömässigt fördelaktigt alternativ! I och med användning av biogödsel återförs näringsämnen, från bland annat matavfall, till naturen - där de en gång kom ifrån - och det naturliga kretsloppet sluts.

Vi provtar all biogödsel innan det sprids på åkermarker.
Biototal erbjuder biogödselprodukter i Östergötland, Uppland, Västmanland och Skåne. 

Avvattnad biogödsel

Avvattnad biogödsel har torkats för att höja TS-halten. Den innehåller viktiga makro- och mikronäringsämnen, kalk samt mull. Gödselmedlet är ett prisvärt och grönt alternativ som uppfyller miljökrav gällande metallinnehåll, synliga föroreningar och smittskydd.

Exempel på analys - Avvattnad biogödsel
TS- halt 30,4%
Organiskt kväve 12,2 kg/ton
Ammoniumkväve 4,9 kg/ton
Fosfor 5,5 kg/ton
Kalium 1,9 kg/ton
Svavel 4,0 kg/ton

Flytande biogödsel

Större parten av vår flytande biogödsel är certifierad enligt SPCR 120 och är därmed godkänd för Lantmännen och Svenskt Sigills odlare.
Vi erbjuder flytande biogödsel i Östergötland, Västmanland, Uppland och Södermanland.
 
Exempel på analys – Flytande biogödsel
TS-halt 3,2 %
Totalkväve 4,0 kg/ton
Ammoniumkväve 2,8 kg/ton
Fosfor 0,37 kg/ton
Kalium 1,20 kg/ton
Svavel 0,20 kg/ton

KRAV-certifierad biogödsel

Vår KRAV-certifierade biogödsel är ett prisvärt och grönt alternativ för dig som bor i Östgötatrakten. 
Biogödsel KRAV är ett fullgödselmedel, rikt på värdefulla makro- och mikronäringsämnen, har mycket god nedträngningsförmåga och högt innehåll av ammoniumkväve. Det organiska innehållet ökar markens mullhalt. 


Mervärdesbeskrivning

Vi gör alltid mervärdesberäkningar till våra kunder. I beräkningen tittar vi på de mest betydelsefulla parametrarna, som näringsinnehåll och beräknat kväveutnyttjande. Detta för att du ska kunna optimera användande och tillgodogörande av den näring som finns i biogödseln. Genom vår mervärdesberäkning kan du som lantbrukare känna dig säker på att du gör en god affär.


Marcus Lindqvist

Produktchef biogödsel
0708-46 99 05