Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle

Biototal Group arbetar för att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur resurser som andra anser förbrukade. Genom att ta tillvara på restprodukter som annars skulle gått till spillo och föra tillbaka dem in i kretsloppet är vi med och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Vi erbjuder produkter för ökad bördighet, tjänster inom miljönytta samt egen produktion av bland annat toppjord och förädling av befintliga produkter. 


Vi skapar bättre förutsättningar att lyckas med skörden

För att lantbrukare ska få ut det bästa av sin skörd förser vi dem med slam, biogödsel och kalk av hög kvalitet. Näringen som förs tillbaka är bland annat i form av fosfor och kväve. Det naturliga kretsloppet sluts samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för odlingen samt ökar skördens och jordens kvalitet. 

Vi gillar att jobba långsiktigt och bygga starka relationer

Vi samarbetar med kommuner, reningsverk, biogasbolag samt pappersbruk. Att komma in tidigt i processen gör att vi kan vara med och påverka och höja kvaliteten på de restprodukter vi tar tillvara på. Genom ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer kan vi erbjuda optimala skräddarsydda lösningar med miljön i fokus.

Är du nyfiken på att veta mer?