Om Biototal Group

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle

Biototal Group består av bolagen Biototal Norden AB och Mewab AB – två ledande bolag inom cirkulär ekonomi. Vi arbetar för att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur resurser som andra anser förbrukade. Genom att återanvända, återvinna och förädla material för att sedan föra tillbaka dem till kretsloppet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Vi erbjuder produkter för ökad bördighet, markåterställning genom våra områden deponikonstruktion och deponitäckning, tjänster inom miljönytta samt egen produktion av bland annat toppjord och förädling av befintliga produkter.

Vi skapar bättre förutsättningar att lyckas med skörden

För att lantbrukare ska få ut det bästa av sin skörd förser vi dem med slam, biogödsel och kalk av hög kvalitet. Näringen som förs tillbaka är bland annat i form av fosfor och kväve. Det naturliga kretsloppet sluts samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för odlingen samt ökar skördens och jordens kvalitet. 

Vi gillar att jobba långsiktigt och bygga starka relationer

Vi samarbetar med kommuner, reningsverk, biogasbolag samt pappersbruk. Att komma in tidigt i processen gör att vi kan vara med och påverka och höja kvaliteten på de restprodukter vi tar tillvara på. Genom ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer kan vi erbjuda optimala skräddarsydda lösningar med miljön i fokus.

Vår värdegrund – 
en viktig pelare i verksamheten

På Biototal och Mewab arbetar vi med vår värdegrund som en röd tråd genom hela verksamheten. Detta för att våra kunder och samarbetspartners ska få samma upplevelse av företaget oavsett vem de har kontakt med. För oss är det viktigt med gemenskap, tillit och respekt för att vi tillsammans ska nå våra mål.
 

På Biototal och Mewab är vi:

  • Pålitliga - vi håller vad vi lovar.
  • Innovativa - vi vill skapa nya och bättre lösningar som ge värde för miljö och samhälle. 
  • Cirkulära - den cirkulär ekonomin är utgångspunkt i alla beslut.
  • Affärsdrivna våra affärer ska skapa värde för båda parter. 

Är du nyfiken på att veta mer?