Organiska gödselmedel och kalkprodukter som förbättrar skördepotentialen

Slam

Skapar bättre förutsättningar för en hållbar och hög skörd.

Biogödsel

Ett kostnadseffektivt och miljövänligt fullgödselmedel.

Ammoniumsulfat

En utmärkt källa till kväve för växter.

Mesakalk

Höjer jordens pH, främjar rottillväxt, ökar tillgängligheten för näringsämnen.

Strukturkalk

Luckrar upp lerhaltig jord vilket resulterar i högre skörd och minskat fosforläckage.

Jordbrukskalk

Balanserar jordens pH och skapar bättre förutsättningar för tillväxt.

Förbättra dina förutsättningar för en bättre skörd

Vad våra produkter hjälper till med

Slam

Biototal har stor erfarenhet av slamspridning och har väl genomarbetade rutiner. Vi tar fram kartor och gör alla nödvändiga beräkningar för att fastställa givan och en beräkning av växtnäringstillförseln per hektar samt vilka miljöeffekter slammet bidrar till.

Biogödsel

Biogödsel bildas när man producerar biogas från organiskt material. Det är ett grönt fullgödselmedel med alla näringsämnen som grödan behöver. Gödseln innehåller även mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer.

Kalk

Vi erbjuder flera olika kalkprodukter för lantbruket. pH-höjande mesakalk, jordförbättrande strukturkalk och jordbrukskalk, som även går att sprida på KRAV- och ekocertifierade gårdar. 

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat är ett kväve- och svavelrikt vitt salt som löser sig lätt i vatten. Produkten lämpar sig väl som gödningsmedel på åkermarker. Genom att spetsa din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en gång och därmed spara både pengar och miljö.


Skicka ett meddelande

Vår policy