Lantbruk

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 är en restprodukt som bildas vid processer för ståltillverkning. Det uppstår när svavelsyra mättas med ammoniak varefter ammoniumsulfaten faller ut som kristallin form.

Ammoniumsulfat är mycket löslig i vatten och lämpar sig därför väl för skräddarsydd inblandning i flytgödsel, biogödsel och andra flytande organiska gödselmedel.

Spetsa brunnen med kväve

Ammoniumsulfat innehåller 21 procent kväve och 24 procent svavel.
Se till att produkten har löst upp sig och blandats i hela volymen innan spridning.
Vår ammoniumsulfat är godkänd för Svenskt Sigills odlare.

Läs mer i produktspecifikationen! 

En eftertraktad produkt

Just nu är efterfrågan på ammoniumsulfat hög och vår tillgång är begränsad.

Välkommen att kontakta oss för information om tillgång och prisuppgifter.

Räkneexempel flytgödsel

Innehåll i brunnen vid vårspridning = 2 kg N/ton x 25 ton/ha = 50 kg N/ha

Uppspetsad flytgödsel till 5 kg N/ton x 25 ton/ha = 125 kg N/ha


Slavko Vuksanovic

Kundansvarig
0708-46 99 06