Utbildning

För att kunna ligga i framkant och möta morgondagens krav arbetar vi löpande med att höja kunskapen hos Biototals medarbetare. Vi arbetar även för att höja kunskapen om naturliga gödningsmedel hos allmänheten och våra kunder, bland annat genom den återkommande Biogödseldagen. 

Internt 

Vår personal är den främsta styrkan. Därför är det viktigt att de hela tiden är uppdaterade med den senaste kunskapen och lagkraven. Detta för att kunna leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. 

Externt 

Vi ser det som vår uppgift att förmedla kunskap både till kunder och allmänheten om nyttan av att återföra till synes förbrukade resurser till kretsloppet. Därför ordnar vi utbildningar, seminarier och konferenser inom våra expertområden. 

Josefine Höijer

Utbildning- & Marknadsföringsansvarig
0708-46 99 02