Strukturkalk

Genom att tillsätta strukturkalk på lerjordar får man en mer lucker och lätthanterlig jord. Jordar som strukturkalkats får en bättre vattenhållande förmåga och fönstret när man kan bruka jorden förlängs. Strukturkalkning har stor miljöeffekt och minskar övergödning. Istället för att fosfor går ut i vattendragen vid häftiga regn, stannar det i marken och blir tillgängligt för grödan.

Strukturkalk ger flera positiva effekter

Forskning har visat på en skördeökning på upp till 15 procent och ett minskat fosforläckage med 20-50 procent tack vare en mer porös struktur som ger bättre infiltration. Om åtgärden görs på rätt sätt är hållbarheten mycket lång, upp till 50 år, och det ger en jämnare och bättre upptorkning. 

När ska man strukturkalka?

Sprid strukturkalken minst 14 dagar innan sådd. Vid vårsådd rekommenderas att strukturkalkningen görs på hösten året innan för bästa resultat. Så snart som möjligt, senast 48 timmar efter spridning bör kalken bearbetas in i jorden. Om du sprider stallgödsel eller slam ska den vara väl inblandad i jorden i god tid innan strukturkalkning, helst på våren om det strukturkalkas på hösten.
 
Strukturkalk med kol
Mewab erbjuder även strukturkalk med kol som har lägre CaO, vilket ger mindre påverkan på pH-värdet. Struktureffekten är trots det lika bra eller bättre än vanlig strukturkalk samtidigt som man får kol till marken.

Strukturkalk är en viktig miljöåtgärd

Strukturkalkning bidrar till minskat näringsläckage och mindre erosion i och med att vattnet filtreras genom marken istället för att rinna ut i ett närliggande vattendrag. Det medför även minskat läckage av vissa bekämpningsmedel och minskade utsläpp från drivmedel. Strukturkalkning är en av jordbrukets viktigaste åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön.


Hur kan Mewab hjälpa till?

Mewab tillhandahåller strukturkalk i alla områden som det är aktuellt med strukturkalk, eller kalkfilterdiken tillverkar strukturkalk genom att bland in bränd eller släckt kalk i vår Mesakalk, som återvinns från pappersindustrin. Vi fungerar även som rådgivare och är behjälpliga i planeringen för att lantbrukaren ska få ut så mycket som möjligt av kalkningen.

Är du intresserad av att beställa strukturkalk? Fyll i formuläret nedan!

Läs mer om våra andra kalkprodukter!

Intresserad av att beställa strukturkalk?
Välkommen att kontakta oss för offert!

Lars Wadmark

Affärsutvecklare Kalk
0739-20 17 12

Erik Polfjärd Larsson

Säljare
0703-41 08 19