Jordbrukskalk

Kalk är en nödvändighet för att skapa bra förutsättningar för lantbrukaren att få ut en maximal skörd. Kalken balanserar pH-värdet och ger jorden bättre förutsättningar för att det ska kunna växa. 
Jordbrukskalken har liknande egenskaper som vår mesakalk, med den stora skillnaden att den går sprida att på KRAV- och ekocertifierade gårdar.

Uppnå optimal tillväxt med hjälp av jordbrukskalk

Genom att kontinuerligt se till att jorden tillförs rätt mängd kalk etablerar sig växternas rotsystem bättre och de blir mer tåliga för vinterns kyla. Kalken gör även att metaller, som aluminium binds i jorden.  

Kalk minskar behov av gödsel

Om jorden håller en optimal kalknivå minskar behovet att tillföra kväve och fosfor med upp till 10 procent. När man kalkar tillförs även andra för växten viktiga näringsämnen, exempelvis kalcium och magnesium.   

Kalksten

Kalksten har bildats av rester från skal från marina djur som under flera miljoner år har samlats på lager och pressats ihop till en hård bergart. Kalkstenen består av kalciumkarbonat, CaCO3.
SMA Mineral bryter, krossar och mal kalksten till lämpliga fraktioner för spridning på åkermark. 

Dolomit

Dolomit bildas när kalkstenen utsätts för dolomitisering. Under den processen byts en del av kalciumjonerna ut mot magnesiumjoner.  En perfekt produkt för lantbrukare med låg magnesiumhalt i jorden. SMA Mineral bryter, krossar och mal dolomit till lämpliga fraktioner för spridning på åkermark. 

Läs om våra andra kalkprodukter!

Kontakta din lokala återförsäljare

David Beijer – Värmland och Dalsland
Tel: 0708-46 99 17
Mail:

Henrik Krafth – Småland
Tel: 070-601 20 74
Mail:

Rikard Ivarsson – Skaraborg
Tel: 070-624 86 49
Mail: rikard@rialljobb.se

Ingrid Bechtel – Sörmland
Tel: 0708-46 99 15
Mail:

Erik Polfjärd-Larsson – Mälardalen och Gävleborg
Tel: 0703-41 08 19
Mail:

Håkan Sillén – Jönköping
Tel: 0709-84 42 01
Mail:

Jan-Erik Carlsson – Östergötland
Tel: 073-387 63 35
Mail: jan-erik@bmagri.se

Inge Adamsson – Östergötland
Tel: 070-556 44 17
mail:

Olle Persson – Västernorrland
Tel: 070-334 43 61
Mail: skogslidens@hotmail.com

Anna Larsson – Gävleborg och Dalarnas län
Tel: 0651-460 13
Mail: info@tevekvarn.se

Vara Lagerhus – Västra Götaland
Tel: 0512-300 450
Mail: info@varalagerhus.se

Roger Blomberg – Dalarna
Tel: 0243-784 08

Intresserad av att beställa jordbrukskalk? Välkommen att kontakta oss för offert!