Beställ slam till vårspridningen

Nu är vi redo att leverera slam så du kan ge din mark organisk gödsel och de bästa förutsättningarna för en lyckad skörd. Slammet innehåller både fosfor, kväve och mullämnen och bidrar till en god gödslingsstrategi för din jord både nu och för framtiden!


Slam av god kvalitet tillför jorden främst fosfor och mullämnen men även andra viktiga näringsämnen.


Mycket av det slam vi förmedlar är Revaq-certifierat. Det innebär att slammet uppfyller ännu strängare krav på spårbarhet och innehåll. 


Slam kan spridas både vår och höst och sprids med fastgöselspridare.

Tillför viktiga näringsämnen till din jord med slam!

Slam - en vinst för både lantbrukaren och miljön

Slam sluter kretsloppet

Genom att använda kvalitetssäkrat slam som växtnäring sluts kretsloppet och vi kan reducera användandet av ändliga resurser i svensk växtodling. En vinst både för samhället, lantbrukaren och miljön. 

Lagra slam på din gård

Att beställa hem slammet i tid är fördelaktigt då du har det på plats när det är dags att spridas. Dessutom får du ersättning för gårdslagring samt säkrar dig mot en eventuell prisuppgång på gödselmarknaden av kväve och fosfor.

Skapa bättre förutsättningar för en uthållig hög skörd!

Kontakta oss för att beställa slam!

Martin Ringborg

Produktchef Slam

Vreta Kluster

0732 - 01 01 26 |

KARL-ANDERS PETERSSON

Kundansvarig

Vimmerby
0732-01 01 29 | karl-anders.petersson@biototal.se

BJÖRN BECKMAN

Kundansvarig

Alnarp
0708-46 99 19 | bjorn.beckman@biototal.se

MARCUS GUSTAFSSON

Kundansvarig

Vreta Kloster
0708-46 99 09 | marcus.gustafsson@biototal.se

SLAVKO VUKSANOVIC

Kundansvarig

Göteborg
0708-46 99 06 | slavko.vuksanovic@biototal.se

ALBIN HIDÉN

Kundansvarig

Uppsala
0708-46 99 16 | albin.hiden@biototal.se

RASMUS NESSVI

Kundansvarig

Uppsala
0708-46 99 03 | rasmus.nessvi@biototal.se

PETER ODMARK

Kundansvarig

Örebro
0736-63 22 00 | peter.odmark@biototal.se

DAVID BEIJER

Kundansvarig

Karlstad
0708-46 99 17 |

INGRID BECHTEL

Kundansvarig
Nyköping
0708-46 99 15 |