Mesakalk

Mesakalk är en restprodukt från pappersbruk som är utmärkt att återanvända i jordbruket då den har flera fördelar.

För att du som lantbrukare ska uppnå en optimal tillväxt av din skörd måste marken ha rätt pH-värde, en bra markstruktur och rätt näringsinnehåll – och det hjälper mesakalken till med!

Motverkar försurningen som inträffar vid odling och har även en buffrande effekt.

Mesakalken en snabbverkande produkt som ger effekt direkt.

Det mest kostnadseffektiva sättet att maximera din skörd.

Uppnå en optimal tillväxt av din skörd med mesakalk!

Mer info om mesakalk

Motverkar försurning

Mesakalk motverkar den försurning som sker vid odling och har även en buffrande effekt. Den hjälper till att höja pH-värdet vilket gör att rottillväxten ökar och därmed ökar också tillgängligheten för andra näringsämnen, vilket i sin tur leder till en ökad tillväxt och bättre kvalitet på grödorna. Tack vare sin finmalda struktur är mesakalken en snabbverkande produkt som ger effekt direkt. Dessutom ger den minimalt avtryck på miljön då den är 100 procent återvunnen och har ingen CO2-påverkan. Att sprida mesakalk är det mest kostnadseffektiva sättet att maximera din skörd.

Optimalt pH-värde

Det spelar ingen roll hur mycket man gödslar om man inte har rätt pH-värde på åkern. Förr trodde man att 6,5 i pH-värde var optimalt, nu visar ny forskning att det optimala pH-värdet ligger på 7,0. Om pH-värdet är för lågt är det lättare för växterna att ta upp giftiga tungmetaller vilket i sin tur ger en sämre produkt.
 
Att se till att åkermarken har ett optimalt pH-värde så att grödorna lättare kan ta upp näringsämnen medför lägre kostnader för gödsel då behovet minskar.

Markartering för att reda ut behovet av mesakalk

För att veta om du är i behov av kalk behöver du se över din markkartering. Har du dålig uppkomst på vissa delar av din skörd, försvinner klövern och lucern i vallinsåden eller kanske får du en okej skörd av havre men dåligt av korn? Då kan kalk vara ett bra alternativ för dig.

Precisionskalka

Gör en precisionskalkning för att sprida kalken utifrån det behovet du har. Att göra en markkartering och ta ut olika markprover gör det enkelt för dig att veta vilken produkt, mängd, plats och tid du ska sprida kalken. Vi på Mewab använder GPS och styrfiler som innefattar alla parametrar.
 
Mewab har lång erfarenhet av mesakalk
Mewab har över 30 års erfarenhet av hantering och spridning av mesakalk. Vi arbetar alltid efter leverantörens och kundens behov och är flexibla med både mottagning och leverans av kalken.

Fixa rätt pH värde för din åkermark och förbättra tillväxten!

Maximera din skörd på ett kostnadseffektivt sätt genom att sprida mesakalk!

Lång erfarenhet

Mewab har lång erfarenhet av mesakalkMewab har över 30 års erfarenhet av hantering och spridning av mesakalk. Vi arbetar alltid efter leverantörens och kundens behov och är flexibla med både mottagning och leverans av kalken.

Intresserad av att beställa mesakalk? Välkommen att kontakta oss för offert!