Ledande bolag inom cirkulär ekonomi

Biototal Group består av bolagen Biototal Norden AB och Mewab AB – två ledande bolag inom cirkulär ekonomi. Vi arbetar för hållbara lösningar genom att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Genom att återanvända, återvinna och förädla material för att sedan föra tillbaka dem till kretsloppet bidrar vi till ett långsiktigt och hållbart samhälle.