Så bildas biogas

Jan Moestedt - Tekniska verken Linköping 


Biogas går en flytande framtid till mötes

Erik Nordell - Tekniska verken Linköping


Forskarens syn på fossilfri växtnäring - Visioner och utmaningar

Karin Tonderski - BSRC, LiU


Hur används resursen biogödsel på bästa sätt? 

Ulrik Lovang, lantbrukskonsult


Besök hos Mats på Sättra Gård

Mats Eriksson, Sättra gård & Josefine Höijer, Biototal


Faktorer som påverkar värde och kostnad för biogödsel

Per Nilsson & Janne Linder, Biototal