Se klippet i efterhand med följande inslag:


0:55 - VD Mike Helber presenterar Biototal och bakgrunden till Biogödseldagen.

7:35 - Agronomen Lars Törner pratar om kolinlagring och bördighet, med efterföljande panelsamtal med Tomas Kjellqvist och Janne Linder.

27:25 - Tomas Kjellqvist och Janne Linder svarar på tittarfrågor.

44:25 - Lantbrukaren Mats Eriksson, som driver Sättra gård berättar om sina erfarenheter av avvattnad och flytande biogödsel.

59:20 - Kommentarer från panel och moderator om avvattnad och flytande biogödsel.

1:07 - Lantbrukaren Sverker Pettersson, Bjälbo gård, berättar om spridnings- tekniker samt den skördeökning han har fått av att använda biogödsel.

1:24:05 – Universitetslektorn Per Frankelius, som forskar på att förstå och stimulera innovativa processer inom lantbruket delar med sig av sin syn på biogödsel.   

1:37:35 – Biototal pratar om logistik, hantering och spridning av biogödsel.