Strukturkalka för mer välmående jordar

Har du en jord med hög lerhalt rekommenderar vi att du strukturkalkar för att få en mer lätthanterlig jord och en högre skörd. 

Strukturkalk ger din jord en mer porös struktur och bättre infiltration.

Öka din skörd och minska läckaget av fosfor genom att strukturkalka.

Hållbarheten vid strukturkalkning är lång, ända upp till 50 år!

Beställ strukturkalk för att luckra upp och få en mer lätthanterlig och vattenhållande jord!

Skördeökning och minskad miljöpåverkan
med strukturkalk

Strukturkalk ger flera positiva effekter

Forskning har visat på en skördeökning på upp till 15 procent och ett minskat fosforläckage med 20-50 procent tack vare en mer porös struktur som ger bättre infiltration. 

Möjlighet för LOVA-stöd

Det finns LOVA-stöd att tillgå för att täcka 40–50 procent av den totala kostnaden, inklusive transport samt spridning. Gäller det kalkfilterdiken kan individuella stöd sökas.

Strukturkalk är en viktig miljöåtgärd

Strukturkalkning bidrar till minskat näringsläckage och mindre erosion i och med att vattnet filtreras genom marken istället för att rinna ut i ett närliggande vattendrag. Strukturkalkning är en av jordbrukets viktigaste åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön.

Så kan Mewab hjälpa till

Mewab tillhandahåller strukturkalk i alla områden som det är aktuellt med strukturkalk eller kalkfilterdiken. Vi fungerar även som rådgivare och är behjälpliga i planeringen för att lantbrukaren ska få ut så mycket som möjligt av kalkningen.

Öka din skörd upp till 15% tack vare en mer porös struktur i jorden.

Beställ strukturkalk och ta del av LOVA stöd för att täcka 40-50% av kostnaden!

Beställ strukturkalk med kol

Mewab erbjuder även strukturkalk med kol som har lägre CaO, vilket ger mindre påverkan på pH-värdet. Struktureffekten är trots det lika bra eller bättre än vanlig strukturkalk samtidigt som man får kol till marken.

Beställ strukturkalk

Sofie Wancke

Produktchef Kalk
0703-41 08 87