SPCR120

SPCR 120 är en frivillig certifiering för biogödsel. Kraven för att erhålla certifieringen kontrolleras av den oberoende parten RISE.  Certifieringen innebär större förtroende för biogödseln hos kunderna. 

Därför är SPCR en god idé

Certifieringen visar att substratet i biogödseln är rena, biologiskt nedbrytbara substrat från Livsmedels- eller foderkedjan. Den är även hygieniserad och uppfyller rådande krav gällande metaller och synliga föroreningar. 

Biototal har lång erfarenhet av SPCR 120

Biototal har lång erfarenhet av att certifiera biogödsel och merparten av vår flytande biogödsel är certifierad enligt SPCR 120 av RISE. Det betyder även att den är godkänd för Lantmännens och Svenskt Sigills lantbrukare. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!