Revaq

Vi har en gedigen erfarenhet av Revaq och kan vara behjälpliga i certifieringsprocessen i den omfattning ett reningsverk önskar. Antingen finns vi med som stöd och handledning i uppstartsfasen eller så tar vi ett helhetsansvar tills dess att certifikat är erhållet. Vi kan även hjälpa er att upprätthålla en befintlig certifiering. 

Är ni osäkra på vad Revaq innebär för just ert reningsverk?

I vår förstudie redogörs vad en certifiering innebär. Både slammets kvalitet, organisationen och processen tas i beaktning. Vi redovisar även initiala kostnader samt resursbehov. 

Vi sammanställer alla PRIO-ämnen

Ett krav för Revaq-certifierade verk är en sammanställning av PRIO-ämnen hos ansluten verksamhet. VI kan hjälpa er att kontakta alla verksamheter samt samla in, utvärdera och sammanställa den information som krävs. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!