Restproduktflöden

Vi återvinner, förädlar och återför restprodukter

Vårt cirkulära arbetssätt innebär att vi återvinner, förädlar och återför material från industri och samhälle till kretsloppet, material som annars hade gått till spillo. Vi har utvecklat unika processer för att allt material ska behandlas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi hanterar material som användas inom anläggningsområdet, bland annat jordmassor samt restprodukter från industri och samhälle.

Våra arbetsområden

Återvinning 

Vi återvinner och återför flera restprodukter till kretsloppet

Grön resurs

Vi tar hand om restprodukter som inte går att använda i lantbruket

Deponikonstruktion

Vi konstruerar deponier enligt senaste standarden

Hög kvalitet och minimal miljöpåverkan

När vi behandlar restprodukter utför vi ständigt intern kontroll för att säkerställa att kvaliteten håller högsta nivå. Vi ser till att driva verksamheten med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och utvärderar samtidigt löpande ny teknik för att i framtiden kunna återvinna och återföra ännu fler restprodukter till kretsloppet. 

Lars Björnfot

Affärsområdeschef
0708-46 99 08

Anna Johansson

Kvalitetsansvarig & Platschef Sofiedal
0708-46 99 20

Emma Johansson

Affärsutvecklare
0708-46 99 15

David Finnström

Affärsutvecklare Deponikonstruktion
0703-41 02 61