Vår nya medarbetare? Ex jobb? Praktik?

Tack för visat intresse!
Mewab och Biototal är företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter.

Vi är en del i kretsloppet


Kontakta oss

Vår policy