Kompostering

Vi tar hand om flera organiska restprodukter

På vår komposteringsanläggning Sofiedal tar vi emot flera organiska restprodukter, bland annat trädgårdsavfall, fibermull, sidoströmmar från från pappersindustrin, slam och fettavskiljande slam från storkök. 

Processen 

Vi komposterar materialet under värmeutveckling och vänder det för att öka syrehalten. Vi tar även emot rester från skogsindustrin som krossas till en finare fraktion för att få mer struktur i komposten. 

Mullhöjare i lantbruket

Efter ett halvår till ett år är processen färdig och vi får ut näringsrik mull som vi antingen använder i vår jordtillverkning eller säljer till lantbrukare som använder materialet för att höja mullhalten i jorden.