Förädling

Nya och innovativa metoder

Vi tittar hela tiden på nya och innovativa metoder för kompostering och förädling av produkter för att kunna återvinna fler restprodukter. Vi kan även blanda jord efter recept och önskemål från våra kunder för att de ska få en optimal produkt utifrån deras verksamhet. 

Vi snabbar på processen

Vi tittar nu på ny teknik för komposttrummor för att höja hastigheten. Istället för 6 månader skulle vi kunna få ut färdig mull på 6 veckor. Förutom bättre och stabilare kvalitet på mullen spar denna metod lagringsutrymme. Vi tittar även på möjligheten att producera biokol av restprodukter från pappersindustrin genom pyrolys och på så sätt kunna ersätta torv. 

Skräddarsydda produkter

Vi anpassar våra produkter efter vad kunden önskar, till exempel kan vi ersätta slam med bioslam från pappersindustrin. Vi siktar och sållar kalk och berikar den med andra näringsämnen, som magnesium och fosfor. Vi kan även tillverka olika typer av kompost, som finkompost eller grovkompost.