Jordbrukskalk

Kalk är en nödvändighet för att skapa bra förutsättningar för lantbrukaren att få ut en maximal skörd. Kalken balanserar pH-värdet och ger jorden bättre förutsättningar för att det ska kunna växa. 

Jordbrukskalken har liknande egenskaper som vår mesakalk, med den stora skillnaden att den går sprida att på KRAV- och ekocertifierade gårdar.

Balanserar pH-värdet i jorden.

Effektiv påverkan på dina växters rotsystem.

Går att sprida på KRAV- och ekocertifierade gårdar.

Skapa bra förutsättningar för att få ut en maximal skörd!

Mer info om jordbrukskalk

Uppnå optimal tillväxt med hjälp av jordbrukskalk

Genom att kontinuerligt se till att jorden tillförs rätt mängd kalk etablerar sig växternas rotsystem bättre och de blir mer tåliga för vinterns kyla. Kalken gör även att metaller, som aluminium binds i jorden. 

Kalk minskar behov av gödsel

Om jorden håller en optimal kalknivå minskar behovet att tillföra kväve och fosfor med upp till 10 procent. När man kalkar tillförs även andra för växten viktiga näringsämnen, exempelvis kalcium och magnesium. 

Kalksten

Kalksten har bildats av rester från skal från marina djur som under flera miljoner år har samlats på lager och pressats ihop till en hård bergart. Kalkstenen består av kalciumkarbonat, CaCO3.
SMA Mineral bryter, krossar och mal kalksten till lämpliga fraktioner för spridning på åkermark.

Dolomit

Dolomit bildas när kalkstenen utsätts för dolomitisering. Under den processen byts en del av kalciumjonerna ut mot magnesiumjoner.  En perfekt produkt för lantbrukare med låg magnesiumhalt i jorden. SMA Mineral bryter, krossar och mal dolomit till lämpliga fraktioner för spridning på åkermark.

Balansera pH-värdet och ge din jord bättre förutsättningar för att det ska kunna växa!

Tillför viktiga näringsämnen för dina växter!

Lång erfarenhet

Mewab har lång erfarenhet av mesakalkMewab har över 30 års erfarenhet av hantering och spridning av mesakalk. Vi arbetar alltid efter leverantörens och kundens behov och är flexibla med både mottagning och leverans av kalken.

Koda block och bli en designguru på nätet

Den här kursen ger dig nycklarna till hur du sätter upp fungerande designsystem och kodar block i Snowfire

Intresserad av att beställa jordbrukskalk? Välkommen att kontakta oss för offert!