Biototal

Vår vision

Biototal ska vara ett ledande företag på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Vi tittar även med spänning på framtida lösningar.
Vårt fokus ligger på våra kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med kunskap och erfarenhet inom miljö, kemi, biologi och agronomi som våra främsta verktyg.
2006 lades grunden till Biototal och målet var från början att kunden ska ha stort inflytande och samtidigt ska vi ha kul på vägen – tankar som än idag genomsyrar företaget.

Miljönytta på riktigt

Under de senaste verksamhetsåren har olika bi- och restprodukter omhändertagits och återförts till cirka 20 000 ha åkermarker. Den samlade årliga miljövinsten uppgår till 300 000 ton koldioxidsreduktion genom att förnyelsebar växtnäring ersatt industriellt tillverkad näring. 350 ton fosfor och mullämnen har återförts till åkrarna.


Cirkulär ekonomi

Vi är ett miljöföretag som ligger i framkant avseende agronomisk kunskap i kombination med praktiskt tänkande. Vår roll är inte enbart att skapa en bättre omvärld, utan även att våra kunder och leverantörer får de bästa tänkbara lösningarna, både praktiskt och ekonomiskt.
Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att förstå alla delar av deras verksamhet och kunna erbjuda optimala skräddarsydda lösningar för alla parter.


Våra kunder

Vi har två kategorier av kunder, de som producerar bi- och restprodukter och de som använder dem. Bland producenterna hittar vi verksamheter inom till exempel biogasproduktion, processindustri, stålindustri, livsmedelsindustri och avloppsrening. Dessa verksamheter får ofta ett överskott av bi- och restprodukter i sina processer som inte ingår i deras huvudsakliga slutprodukt.
Användarna av biologiska bi- och restprodukter finns främst inom lantbruket, där en stor del av våra produkter används för gödsling och jordförbättring.
Vi arbetar även med kommuner, som vill arbeta uppströms för att få ett renare vatten till recipient och renare slam till åkermark. Biototal erbjuder en flexibel miljösupport för kommuner som själva inte har resurser att arbeta uppströms.
Gemensamt för våra kunder är att de ligger i framkant i sina respektive branscher och att de tar ett ansvar för vår miljö.


Välkommen att besöka oss på Vreta Kluster 

Vi har vårt huvudkontor på Vreta Kluster strax utanför Linköping. I klustret sitter vi med andra företag och organisationer som verkar inom lantbruk och andra gröna näringar. Här får vi många spännande kontakter, utbyten och har en god samverkan.
Har du vägarna förbi – varmt välkommen in på en kopp kaffe!