MEWAB

Vi är ett jordnära företag

Mewab är ett ledande företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden: Lantbruk, Återvinning och Deponikonstruktion. Vi utför helhetsentreprenad inom alla områden med kunden och miljön i fokus.

Kvalitet och miljö

Vårt cirkulära arbetssätt är framtiden och vi är stolta över att vi har utvecklat egna innovativa processer som gör att vi kan använda restprodukter och organiskt material från industriföretag för att producera till exempel mesakalk och toppjord. Det material vi inte kan återvinna använder vi istället för att bygga upp våra deponier. Allt för att ta minimalt med nya naturresurser i anspråk.

Det är viktigt för oss att de produkter och tjänster vi erbjuder ska hålla en genomgående god kvalitet. Mewab arbetar därför enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

All utrustning och teknik som vi använder är av nyare modell. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vår verksamhet följer BAT-principen, som innebär att alla nyinvesteringar genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi följer också substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare när dessa blir tillgängliga. Vi använder oss även av biologiskt nedbrytbara oljor i våra maskiner och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår resursförbrukning.

Med ett långsiktigt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö gör vi på Mewab allt vi kan för att möta våra kunders behov och samtidigt värna om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. 

Innovation och utveckling

Den snabba tekniska utvecklingen som sker inom industrin ger nya möjligheter att förbättra och utveckla vårt arbetssätt och våra metoder – både ur en miljösynpunkt och till fördel för kunden. Mewab är ett innovativt företag som konstant tittar på nya sätt att återvinna och förädla ytterligare restprodukter för att bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi både själva med input från våra kunder och ny teknik samt tillsammans med andra nytänkande aktörer. Vi har bland annat ett nära samarbete med Karlstads universitet kring forskning och utveckling.

Vår historia

Historien sträcker sig till 1986 då två bröder i Karlstad insåg att det fanns ett behov hos lantbrukarna av att få tjänster utförda i jordbruket. De beslutade sig för att starta ett företag för att underlätta och förbättra lantbrukarnas arbete. Det är grunden till Mewab. Sedan dess har företaget utvecklats och vi fokuserar idag på återvinning av organiska restprodukter inom våra tre huvudsakliga affärsområden.

Tillsammans med kunder och samarbetspartners skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle.

Mewab sysselsätter idag omkring 20 personer, omsätter ungefär 70 miljoner kronor och har AAA-rating enligt Soliditet.

Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vår verksamhet sträcker sig över hela landet med tyngdpunkt på Värmland och Mälarregionen. Vi har egen kompetens inom företaget i hela kedjan från planering och budgetering till utförande av såväl lantbruksspridning som deponikonstruktion.

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66

Växel: 054-15 07 76
E-post:


Besöksadress:
Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad


Faktureringsadress:
MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: