Mewab och Biototal planerar att expandera kraftigt under 2023

Intresset för Mewab och Biototals produkter för lantbruket bara ökar. Under 2022 nådde vi ett drömmål då vi sålde över 100 000 ton kalk. Planen för 2023 är att fortsätta expandera där vi är verksamma, erbjuda nya produkter för lantbruket och växa utanför landets gränser. 

 
Vision 2027 är extremt tydlig, då ska Biototal Group, där Mewab och Biototal ingår, vara gröna näringens självklara val när det gäller kalk och cirkulära bördighetsprodukter. 
– Bördighet är ett centralt begrepp i vår organisation. Vi arbetar hårt för att utveckla vårt erbjudande mot exempelvis lantbrukare, säger Mike Helber, vd för Biototal Group. 
 
Redan 2023 kommer vi fortsätta expandera. Bland annat investerar vi 20 miljoner för att bygga en anläggning med tre brunnar i Västerås där vi ska ta emot en ny spännande kväveprodukt. Under året vill vi även skapa ytterligare ett kretsloppscenter likt Sofiedal i södra Sverige. Precis som på Sofiedal kommer vi där ta emot olika organiska restmaterial som vi komposterar och förädlar till jordprodukter.
 – Det innebär allt från att förvärva mark alternativt ingå i ett partnerskap till att söka tillstånd. Tanken är att både ta hand om befintliga produkter och utveckla nya. 

Nådde drömrekord under 2022

Förra året spred Mewab 100 000 ton mesa- struktur- och jordbrukskalk.
– Ett drömmål som uppnåddes. Tidigare år har vi maximalt spridit 70 000 ton. Under 2023 vill vi öka med ytterligare 30 procent. 
 
Satsningen på biokol fortsätter. När året är slut vill vi ha påbörjat byggnationen av vår nya biokolsanläggning, som vi fått stöd för från Naturvårdsverket genom Klimatklivet. 
– Vi har lagt mycket tid på att analysera processen, material och hur den slutgiltiga produkten ska se ut. Nu återstår att välja anläggningen samt var den ska ligga. En drömplats är intill en fjärrvärmeanläggning så vi kan ta hand om restvärmen på ett effektivt sätt.

Utveckling av befintlig verksamhet och spaning på utlandet

Förutom nya planer satsar vi även på att utveckla vår befintliga verksamhet. Vi kommer att utveckla samarbetet med Gasum och ta ansvar för mer av deras biogödsel. 
– Flera biogasaktörer har dessutom uttryckt intresse för att skapa ett partnerskap för sourcing av substrat. 
Då det planeras att byggas flera stora biogasanläggningar inom de närmaste fem åren kommer behovet av substrat bli en viktig del av processen. Vi ser att vi via vårt breda kontaktnät har en möjlighet till att skapa konkurrensfördelar här.
– Under året vill vi även etablera oss i något av våra nordiska grannländer, avslutar Mike.