Våra spridarentreprenörer – en viktig resurs i verksamheten

För att lyckas med den omfattande spridningsverksamheten som vi bedriver för våra lantbrukare är det avgörande att vi har de rätta resurserna. Under 10 år har Inge Adamsson varit en pålitlig spridarentreprenör i vårt team. Det senaste halvåret har han även bidragit som säljare, en utveckling vi ser mycket positivt på.

 

Under åren vi varit verksamma och vuxit har vi på Mewab etablerat samarbeten med flera kvalificerade spridarentreprenörer, där bland den erfarna Inge Adamsson. Inge har varit spridarentreprenör sedan 1982 och trivs väldigt bra i sitt yrke. 

- Då jag har varit bonde hela mitt liv stillar yrket som spridarentreprenör min nyfikenhet kring hur böndernas skördar har blivit. Den sociala kontakten är också något av det bästa, jag får träffa massor av människor som har samma intressen som jag har. 

 

Inge hjälper oss att sprida standardkalk i Östergötland. Jobbet är säsongsbetonat och som mest är det att göra under perioden augusti till oktober. Tidigare har Inge spridit kalk åt både oss och Nordkalk men i år har han valt att bara fortsätta samarbetet med oss. 

- Vårt samarbete funkar jättebra, det är korta beslutsvägar och de jag har att göra med har sunt bondförnuft vilket jag gillar. 

 

Det senaste halvåret har Inge även klivit in som säljare. Våra spridarentreprenörer har nära kontakt med lantbrukarna och kan marknadsföra kalken på ett annat sätt än vad våra vanliga säljare kan. 

- Jag som spridarentreprenör kan ge direkta råd hur lantbrukaren ska gå tillväga och när det är lämpligt att tillföra kalk. Mitt mål är att sälja ännu mer nästa år!

 

I takt med att temperaturen sjunker och vintern närmar sig har vi avslutat spridningarna för denna säsong. Tack till alla våra spridarentreprenörer som gjort ett fantastiskt jobb!

- Vi vill kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen och utan våra externa spridarentreprenörer hade det inte varit möjligt, säger Sofie Wancke, Produktchef Kalk.

Bilden ovan är tagen av Inge Adamsson när han är ute på spridning.