Erika summerar årets slam- och biogödselsäsong: ”Efterfrågan på cirkulär gödsel har aldrig varit så hög som i år”

2022 har varit ett spännande och händelserikt år med många nya vunna affärer och hög efterfrågan på både slam, biogödsel och kalk. Planeringen inför vårens spridningar är i full gång och vi ser fram emot vad 2023 har att erbjuda. 

 
Spridningen i år har ökat om vi jämför med föregående år. 
- På grund av höga priser och brist på fabrikstillverkad växtnäring har intresset för vår cirkulära växtnäring ökat. Lantbrukare över hela landet hör av sig och är intresserade av våra produkter vilket är väldigt roligt, berättar Erika Ektander Järlesäter – Affärsområdeschef Förnyelsebar Växtnäring.

Vill erbjuda fler lantbrukare våra produkter

För att vi ska kunna erbjuda fler lantbrukare slam, biogödsel och kalk fortsätter vi jobba med att hitta fler samarbetspartners och vinna fler affärer.
- Med bland annat ett utökat samarbete med Gasum och fler anläggningar med biogödsel samt vårt nya samarbete med SMA kommer vi ha ännu mer material att erbjuda lantbrukarna. Vi har även vunnit en stor upphandling av slam i nordvästra Skåne vilket gör att fler lantbrukare i det området kan ta del av våra produkter. 
 
Vi letar ständigt nya återvunna resurser som kan komma till användning för lantbruket och därmed sluta kretsloppet. 

Teamet växer med nya medarbetare

Efterfrågan på våra produkter ökar och vi har mer växtnäring att sälja. Därför har vi anställt fler säljare och två nya produktchefer. Under nästa år kommer teamet växa ytterligare och vi kommer anställa nya medarbetare på flera av våra verksamma län i hela Sverige. 

Förberedelser inför vårspridningen 2023

Hösten och vintern innebär en hel del dokumentation och slutrapportering. Våra leverantörer ska bland annat få sina spårbarhetsrapporter för sitt miljöarbete.
 
Redan nu börjar vi även arbetet inför spridningen i vår.
- Vi går igenom alla våra kunders växtodlingsplaner, vad ska spridas och när, om det ska tas nya jordprover och avtal som ska signeras. Vi börjar även planera mycket logistik så att allt går så smidigt som möjligt när spridningarna sätter igång sen i vår.
 
Vill du säkra din tillgång av slam och biogödsel, kalk och ammoniumsulfat inför nästa säsong? Varmt välkommen att kontakta oss för att lägga en beställning.