Spårning av oönskade metaller i Enköping – Så gick det sen

I början av året fick vi i uppdrag att hjälpa Enköpings kommun att kartlägga var zinken och kopparn de upptäckt i slammet kommer från. Tack vare de 16 passiva provtagare vi placerade ut på strategiskt utvalda platser kunde vi identifiera källorna till problemet. Nu väntar uppföljande arbete för att komma till bukt med problemet.
 

När det två veckor efter utsättning var dags att plocka upp de passiva provtagarna vi hade fäst i fiskelinor i brunnar runt om i Enköpings kommun lyckades vi hitta 14 av 16 stycken. De var placerade på väl utvalda ställen för att täcka olika typer av områden, som industri- och handelsplatser samt nyare och äldre bostadsområden.
Provtagarna skickades in på analys och vi kunde tydligt se varifrån den oönskade zinken och kopparn som uppmätts i reningsverkets slam kom från. Att mycket av metallerna kom från industritäta områden kom inte som någon överraskning, medan andra resultat var mer förvånande. 
– Vi ser i kartläggningen en tendens att det är de nyare områdena som har de högsta halterna av metaller, vilket är svårt att dra några logiska slutsatser utifrån. Det kan också vara en tillfällighet. Hagalund är till stora delar nytt, men det finns ju också äldre delar, säger Louise Boiesen, VA-strateg på Enköpings kommun.

Ytterligare provtagning och uppströmsarbete


Den kartläggning som nu utförts kommer att följas upp med ytterligare provtagningar, speciellt med tanke på problemen i de nyare bostadsområdena. Ett förslag är att placera ut automatiska provtagare för att ringa in vissa områden bättre. För att få bukt med problemen i de industritäta områdena tittar vi tillsammans på att prioritera riktade uppströmsåtgärder.
– Något vi pratat om är behov av insatser för skurvattenhantering. Vid analys av skurvatten för några verksamheter i Enköping under de senaste åren har väldigt höga metallhalter uppmätts, vilket skulle kunna vara en rätt så lättplockad frukt för verksamheterna att plocka bort, avslutar Louise.
 
Här kan du läsa mer om provtagningen i Enköping!
 
Vill du veta mer om hur vi på Cirkulär Innovation arbetar med uppströmsarbete är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer här!