I sommar förstärker blivande agronomen Agnes Karlsson vårt team

För Agnes Karlsson är sommarjobbet på Biototal ett härligt avbrott från studievardagen. Här får hon vara utomhus och åka runt i hela landet för att ta jordprover hos våra lantbrukare. 
– Jag ville göra någonting praktiskt i sommar och hos Biototal får jag verkligen se den svenska landsbygden, det är superkul. 


Agnes Karlsson håller på att blanda jord från prover hon tagit hos en lantbrukare i Örebro. Förra veckan tillbringade hon hos våra kollegor i Skåne.
– Jag kommer att åka till ett nytt ställe varje vecka, det är kul att få träffa alla och få se skillnaden mellan de olika landskapen. Under sommaren kommer jag att ta jordprover och göra markkarteringar så lantbrukarna vet hur mycket gödsel de måste tillföra. 

Agnes har ett intresse för naturresurser och hållbara livsmedelssystem och känner till oss sedan tidigare. 
– Min pappa arrenderar ut mark till Biototal för förvaring av slam. Det är kul att Biototal cirkulerar produkter som slam, som går att återanvända.  

Uppvuxen på spannmålsgård 

I vanliga fall studerar Agnes till agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling på SLU.
– Det är kul att få komma in i branschen och lyssna på vad andra tycker och tänker. Nu får jag tillfälle att känna på vad jag vill inrikta mig mot i framtiden.

Agnes är välbekant med miljön vi arbetar i då hon är uppvuxen på en spannmålsgård där de tidigare även haft köttdjur.
– Detta är första året jag arbetar inom branschen, tidigare somrar har jag hjälpt till hemma på gården.

Varmt välkommen Agnes, vi hoppas att du ska trivas hos oss!