Ny layout och uppdaterad utrustning på Sofiedal

På vår komposteringsanläggning Sofiedal händer det saker. Nu förbereder vi inför att den nya komposteringstrumman ska komma i början på nästa år samtidigt som det nya sållverket går för fullt. 

 

Göran kör som en skottspole mellan högarna med barkrester och det nya sållverket/trumsikten på vår komposteringsanläggning Sofiedal. 

– Vårt nya sållverk/trumsikt är både större och effektivare så nu är det full fart. Här finsållar vi material som blir jord eller finkompost. Vi kör även råmaterial genom sållverket/trumsikten för att sålla ut exempelvis stenar, berättar Anna Johansson, platschef Sofiedal. 

 

Samtidigt ändrar vi layouten på anläggningen för att få ett smidigare flöde av olika material inför att vi får en ny komposttrumma levererad i början av nästa år. 

– Poängen med komposttrumman är att den är helt tät. Det betyder att vi får upp temperaturen, vilket gör att både hygienisering och kompostering går mycket snabbare. För att få upp temperaturen snabbt kommer vi till en början använda material som redan har en högre temperatur. Under våren kommer vi att trimma in komposttrumman samt ta fram bra recept med material att kompostera. 

 

Här kan du läsa mer om vilka olika material vi komposterar på Sofiedal.