Mewab och SMA Mineral inleder samarbete kring kalkprodukter

Tisdagen den 14 juni överlät SMA Mineral försäljning och distribution av jordbrukskalk och strukturkalk till Mewab.
 –Det är enormt kul att knyta ihop säcken och bredda vår kalkportfölj, säger Per Ljungberg, Operativ chef på Mewab.

 
Mewab har i snart 40 år framgångsrikt spridit mesakalk på svenska åkermarker. Sedan en tid tillbaka har företaget även erbjudit strukturkalk och andra jordförbättringsprodukter till lantbrukare. Mewabs avtal med SMA Mineral innebär att verksamheten kan breddas, både när det kommer till produkter och geografisk spridning.
 
– Detta ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi vill växa med produkter, områden och nya marknader som kompletterar våra övriga affärer. Vårt mål är att vara en stark och nytänkande aktör inom lantbrukssektorn. Tillsammans med vårt systerföretag Biototal är vi en fyrtiotal medarbetare runt om i landet som verkar för att förbättra och säkerställa välmående och bördiga jordar, säger Mike Helber, VD Biototal och Mewab.
 

Två väletablerade aktörer

Värmlandsföretaget SMA Mineral har länge tillverkat och levererat krossad kalksten, dolomit och strukturkalk till svenska lantbrukare. Nu tar Mewab över försäljning, frakt, spridning och rådgivning av dessa produkter. 
– Det är SMA Minerals fasta övertygelse att Mewab har kompetensen och organisationen som krävs för att leverera en utomordentlig service och vara en bra partner till kunderna, säger Per Bodén, marknads- och affärsutvecklingschef på SMA Mineral.

Det innebär att Mewab nu kan erbjuda kalkprodukter till Eko- och Krav-bönder, som inte får sprida mesakalk. 
– Strukturkalk är ett område vi länge velat växa inom. Affären innebär att vi även kommer att vara en stark aktör på strukturkalksmarknaden, säger Per Ljungberg. 
 

Ett bra komplement till Mewabs produkter 

Mesakalken som Mewab har arbetat med under en lång tid är en restprodukt från pappersindustrin. Jordbrukskalken från SMA Mineral är en likvärdig produkt gällande egenskaper, men det är en råvara som bryts i gruvor.
– Vi ser fram emot att kunna utveckla kalkmarknaden och höja kalkens status hos våra lantbrukare tillsammans med SMA Mineral som vår råvaruleverantör under många år framöver, avslutar Per Ljungberg.
 
För mer information, vänligen kontakta:

Per Ljungberg, Operativ Chef MEWAB
Telefon: 0703 41 29 49
Mail:

Mike Helber, VD Mewab och Biototal
Telefon: 0732 01 01 20
Mail: