”Vi återvinner viktiga naturresurser och minskar koldioxidutsläppen”

Grön Resurs arbetar med att avsätta det material som inte sprids på åkermark.
Vi arbetar främst med totaltäckningskoncept vilket innebär att vi återställer marken till vad den en gång varit, till exempel en äng eller skog. Det gör vi med hjälp av restprodukter så som näringsrikt slam, vilket är bra för både miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.


Sluttäckningen på Kallmorberget

Ett projekt som pågår just nu är sluttäckningen på Kallmorberget i Norberg. Sluttäckningen går som förväntat och vi har nu påbörjat arbetet med det andra lagret av material. När första lagret har fått tillräckligt med växtlighet blir det stabilt och bildar ett skyddsskikt för att undvika vatten- och syreintrång i deponin under. 

Vi har också tagit fram en fröblandning bestående av gräs och blommor som ska bilda ett bra rotnät och hålla massorna på plats samtidigt som det ska bli vackert och vara bra för våra pollinatörer.


Vi tittar på att ta fram biokol från slam 

Vår affärsutvecklare Emma Johansson på Grön Resurs berättar också att de letar efter andra möjligheter att kunna avsätta våra material.

- Vi tittar på möjligheten att ta fram biokol från avloppsslam samt andra kolrika slammer, och på så sätt kan vi återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen. Just nu kikar vi på möjliga tekniklösningar för processen, möjliga samarbetspartners och hur marknaden kan se ut för ett färdigt biokol. Det färdiga biokolet innehåller kemiskt hårt bundet kol, vilket blir en kolsänka i marken om den används som till exempel jordförbättrare. Biokol har också vatten- och näringshållande egenskaper som är bra för jorden.

- Vi är fortfarande i ett tidigt skede i denna process, men det ska bli spännande att se vad det kan bli av detta.