Mewab välkomnar till avgränsningssamråd för komposterings- och jordtillverkningsanläggning i Sofiedal

Mewab har lång erfarenhet av att återanvända och förädla restprodukter på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi. Bolaget har idag en etablerad anläggning på fastighet Sofiedal 2:6 där det finns tillstånd för att bedriva komposteringsverksamhet till en mängd av högst 75 000 ton material per år samt att lagra upp mot 10 000 ton material. På fastighet Sofiedal 2:8 finns beslut för lagring upp mot 10 000 ton material. 

 

I samband med ansökan om nytt miljötillstånd kommer befintligt egenkontrollprogram att ses över och uppdateras. Verksamheten kommer att effektiviseras med bland annat installation av komposttrummor, utökning av befintliga lagringsytor samt annan typ av

behandling av material. Syftet med den planerade verksamheten är lagra och behandla organiskt material inför vidare användning. Vidare hantering genom mekanisk bearbetning av material kommer att ske. Materialet avses att både hanteras internt inom koncernen och säljas för vidare förädling.

 

Mewab AB yrkar för utökning av befintlig lagrings-, komposterings- och jordproduktionsverksamhet på fastighet Sofiedal 2:6 och Sofiedal 2:8 i Karlstads kommun. Ansökan avser biologisk behandling av cirka 150 000 ton organiskt material årligen vid kompostering och jordtillverkning. Vidare avser ansökan mekanisk bearbetning av cirka 75 000 ton material, behandling av cirka 75 000 ton material och lagring av cirka 40 000 ton material årligen.

 

Mewab AB önskar därför allmänheten välkomna till ett öppet möte 30 maj 2023 kl 18.00. Ladda ner samrådsunderlaget nedan. Anmälan till mötet sker senast 29 maj via kontaktuppgifter nedan. Synpunkter kan lämnas i samband med mötet eller skriftligen, alternativt via telefon senast 2 juni 2023 till:

 

Bobby Markén
Telefon: 0708-46 99 07
Mail: