Biototal utvecklar sitt samarbete med två reningsverk

Biototal arbetar ständigt med att sluta det naturliga kretsloppet, i och med detta har Biototal utvecklat sitt samarbete med reningsverken Avesta och Borlänge. Innan påsk var vi på studiebesök för att träffa de anställda och titta på reningsverkens utformning och dess slam. Slammet från Avesta har nu levererats till åkermarkerna och är redo att spridas. 


Slam är en fraktion som bildas vid vattenreningen på reningsverket. Vi på Biototal tar därefter hand om slammet och arbetar för att nyttja det på det mest resurseffektiva sättet för att skapa och bidra med ekonomiska värden samt miljönytta. Vi strävar efter att öka slam till åkermarker, på så sätt kan alla delaktiga parter bidra med att sluta och skapa hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Slammet som sprids på åkermarkerna tillför jorden fosfor och andra viktiga mullämnen.


Studiebesök på reningsverken i Avesta och Borlänge

Några dagar innan påsk besökte Emma, Rasmus och Madeleine reningsverken i Avesta och Borlänge. Syftet med besöket var att träffa de anställda på verket och få ett ansikte på de personer vi har kontakt samt samarbetar med. En annan viktig del av besöket var att titta på reningsverkens utformning och själva slammet. Besöken på reningsverken ger oss en tydligare uppfattning om hur vi ska ta hand om produkten. Majoriteten av reningsverken idag är väldigt duktiga på att hålla en hög kvalitet på sitt slam. Det som kan skiljas är hur torrt slammet är hos de olika verken.

- En del reningsverk har ett torrare slam med högre torrsubstans och mindre vatten och på andra reningsverk kan det vara blötare med mindre torrsubstans och mer vatten. Slammet får gärna vara torrt då det är lättare för oss att hantera. Reningsverken analyserar slammet för att sedan skicka resultatet till oss, berättar vår kundansvarige Rasmus Nessvi.


Biototals arbete för att hitta intresserade lantbrukare som vill ha slam till åkermarken

Vid besöken i Avesta och Borlänge tittar vi även efter lantbrukare i närheten som kan vara intresserade av att sprida lokalt slam på sin åkermark. 

- Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar som ger vinning för både lantbrukare och miljön där vi förser den näring som grödorna behöver. 

- När vi kommer i kontakt med lantbrukare som vill sprida slam åker vi ut och tar jordprover på de aktuella fälten. Innan slammet sprids har vi analyserat slammet och får då reda på vilken giva som får läggas på fältet. Sedan ser vi till att slammet finns på plats när det är dags för vår- eller höstbruk. Då sprids slammet och myllas ner i marken för att behålla så mycket näring som möjligt.

Efter vårt besök i påskas, har vi kört ut Avesta-slam till åkermark och därmed slutit kretsloppet. En vinning för både reningsverken, lantbrukaren och miljön.