Vi har ingått flera nya samarbeten som gynnar lantbrukare

Biototal letar alltid efter nya möjligheter att hitta fler material att återföra till kretsloppet och nya partners som gör att vi både kan utvidga vår produktportfölj och geografiska utbredning. Målet är att sluta kretsloppet mellan stad, land och hav och samtidigt hjälpa lantbrukare att förbättra bördigheten på deras åkermarker. 

 
Under årets första månader har vi lyckats knyta till oss flera nya samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda större volymer och flera olika produkter inom kategorin förnybar växtnäring till lantbrukare i ett bredare geografiskt område. 
 

Vi tar hand om Gasums avvattnade biogödsel

Bland annat har vi inlett ett samarbete med Gasum, som innebär att vi kommer att ta hand om all avvattnad biogödsel på deras anläggningar i Sverige. Just avvattnad biogödsel är en eftertraktad produkt hos våra lantbrukare på grund av dess höga innehåll av både fosfor och kväve. 
 

Mewab och SMA Mineral inledde samarbete kring kalkprodukter

I juni skrev vårt systerbolag Mewab ett avtal med SMA Mineral, som innebär att Mewab tar över försäljning och distribution av jordbrukskalk och strukturkalk. Det betyder både att vi kan erbjuda kalkprodukter till fler lantbrukare på fler orter samt till Eko- och krav-bönder som inte får sprida mesakalk. 
 

Biogödsel för hemmaodling

I maj kunde vi, tillsammans med Tekniska verken i Linköping, lansera vår första produkt för hemmaodlare – Germino Trädgårdsgödsel. Produkten innehåller biogödsel som återför viktiga näringsämnen till jorden i trädgårdar och växthus. 
 

Samarbete med nya reningsverk i Avesta och Borlänge

I våras inledde Biototal ett samarbete med två reningsverk i Avesta och Borlänge, som innebär att vi kommer att ta hand om deras slam. Vi har varit på besök, både för att titta på slammet och reningsverkens utformning och för att hitta lantbrukare i närheten som vill sprida slammet på sina åkermarker.  ​​Efter vårt besök har vi kört ut Avesta-slam till åkermark och därmed slutit kretsloppet.


Nu ser vi med spänning fram emot hösten och de nya samarbeten där diskussioner nu pågår, som gör att vi kommer att kunna erbjuda mer förnybar växtnäring till flera lantbrukare runt om i landet!
 
Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av våra förnybara växtnäringsprodukter!