Anders Sjölinder: “Börjar man se en skördeminskning är det redan försent”

Anders Sjölinder har kontinuerligt spridit mesakalk på Säbylunds marker, där han odlar potatis och spannmål. Han är noggrann med att underhålla marken för att inte tappa produktionskapaciteten och kalkar minst en gång i växtföljden. När han tog över gården 2016 inleddes samarbetet med Mewab, som har fungerat fint sedan dess.  

 
Sedan 2016 driver Anders Sjölinder Säbylund, där han odlar potatis och spannmål. När Anders tog över gården kontaktade han Lantmännen, som är återförsäljare av Mewabs mesakalk. 
– Kalken är viktig för att behålla den potential som finns i marken och dess avkastningsförmåga. 

Han berättar att Mewab kalkar minst en gång i växtföljden. 
– Börjar man se en skördeminskning är det redan försent, det gäller att underhålla marken. Vad vi behöver göra ser vi i vår uppdaterar markkartering.
 
Samarbetet med Mewab under dessa år beskriver han som bra. 
– Vill vi köra i höstsådden kan vädret spöka, men Mewab gör alltid så gott de kan.