Biototal är med och testar nya passiva provtagare

Innan jul påbörjade Susanne och Bobby en pilotstudie för att testa SYNLABs nya modell av passiva provtagare. Passiva provtagare fungerar som små miljödetektiver. De sätts ut i exempelvis avloppssystem eller andra trånga utrymmen för att fånga upp potentiella föroreningar under en längre period. 


När vi är ute och tar stickprover för att identifiera potentiella föroreningar i vattnet i till exempel avloppssystem får vi endast en ögonblicksbild över hur det se ut. Genom att använda passiva provtagare som får sitta i några veckor kan vi fånga upp både sporadiska och kontinuerliga föroreningar över en längre tid.
 
De passiva provtagarna är små dosor som placeras ut på olika punkter. Beroende på vad man vill mäta kan man välja olika typer av analyspaket. Det vanligaste är metaller, som även mättes i detta försök.
 
Nu har vi tagit upp de passiva provtagarna och lämnat in dem för analys. Tyvärr hade det fastnat våtservetter som spolats ned vid en rastplats på dosorna. Att det spolas ned saker som inte hör hemma i avloppsvattnet kan orsaka stora problem. Som tur är använde vi oss av kraftiga fiskelinor som dosorna hängde i, så alla fanns kvar. Om någon lossnar fattas viktiga punkter att jämföra med under analysen.
 
Att just Biototal fick vara med och testa denna nya modell av provtagare innan de tas i bruk beror på vårt nära samarbete med SYNLAB. Vår del i pilotstudien har fungerat bra och vi hoppas kunna använda oss av dessa för att mäta föroreningar i framtiden.
 
Pilotstudien med passiva provtagare utfördes i samarbete med SYNLAB och Kumla kommun.