Vi har glädjen att hälsa Emma och Anna välkomna till oss på Biototal

I juni började Anna Persson och Emma Johansson arbeta hos oss på Biototal. Att vårt team växer sig ännu starkare betyder att vi kan hitta nya möjligheter att återföra ännu mer resurser till kretsloppet och utveckla våra strategier för att fortsätta vara ett miljöföretag som ligger i framkant. 

 
Vårt affärsområde Grön resurs får förstärkning av Emma Johansson, affärsutvecklare och Cirkulär innovation utökas med miljö- och kvalitetssamordnaren Anna Persson. Efter en månad tycker båda att det känns riktigt bra, mycket tack vare det trevliga gäng vi är på Biototal. 
 

“Här får jag möjlighet att vara med och forma företaget inför framtiden”

Emma Johansson är uppvuxen på ett litet lantbruk och fick där upp ögonen för att det finns så mycket resurser som inte används på ett vettigt sätt. Viljan att vidareutveckla dessa fick henne att utbilda sig till civilingenjör i kemi- och processteknik. 
– När hållbarhetsfokuset försvann allt mer på mitt tidigare arbete började jag leta efter ett nytt jobb. Jag ville arbeta med något jag står för, därför sökte jag mig till Biototal. 
Som affärsutvecklare på Grön resurs är hennes främsta uppgift att hitta nya platser för avsättning av slam som inte är godkänt för att användas på åkermarker. 
– Det känns riktigt inspirerande och jag får möjlighet att vara med och forma företaget inför framtiden. Att använda slam till att göra grönytor och på så sätt återföra näringen till kretsloppet istället för att elda upp det känns bra. 
Nu till en början berättar Emma att det är mycket att sätta sig in i, bland annat vad lagstiftningen säger.
– Det känns jättekul och jag får möjlighet att tänka och utveckla själv.  
 

“Det är kul att få vara med och förbättra företaget inifrån för miljöns skull”

Anna Persson är nyutexaminerad miljövetare och vår nya miljö- och kvalitetssamordnare. Det är hon som ser över Biototals miljöledningssystem. 
– Jag gillar att jobba med rutiner och strategier. Det är kul att få vara med och förbättra företaget inifrån för miljöns skull. 
Hon berättar att jobbet är systematiskt då bland annat lagkraven ändras hela tiden. 
– Att jag sökte mig till just Biototal beror på att jag tycker att det är en intressant, ny och innovativ sektor. Det är coolt att jobba på ett företag i framkant och jag gillar att Biototal satsar så mycket på forskning och på mig som är ung. 
Hon har erfarenhet från vårt område då hon tidigare arbetat på Hushållningssällskapen i försöksverksamheten.
– Där fick jag bland annat vara med under hela processen, från frö till skörd. Det är en fördel att ha den bakgrunden och en förståelse för lantbruk och lantbrukare.
Anna trivs väldigt bra med sitt nya jobb.
– Kollegorna är fantastiska. Det märks att de gillar sitt jobb och de är duktiga på vad de gör. Att vara omringad av så mycket kompetens och så trevliga människor är riktigt roligt.