MVI investerar i Biototal

MVI Fond ll går in som delägare i Biototal. Tillsammans med grundarna och bolagets ledning är planen att stödja Biototal på den vidare tillväxtresan.

Ända sedan starten 2006 har Jan Nystedt och Tomas Kjellquist satt lantbrukarnas behov i centrum och utvecklat produkter och tjänster för hållbar livsmedelsproduktion. Under de senaste åren har vi konstant vuxit och förväntas i år omsätta kring 100 miljoner kronor. Nu har vi valt att plocka in en partner som kan accelerera tillväxten ytterligare.

MVI har sedan tidigt 90-tal investerat i små och medelstora företag med syftet att fungera som en tillväxtkatalysator.
 – Vi har sedan starten 2006 planerat och arbetat för en stark tillväxt. Efter noga urval och överväganden är vi övertygade att MVI är den delägare som just nu allra bäst kan bidra och ytterligare stärka Biototals utveckling och tillväxt, säger Tomas Kjellquist, grundare Biototal.
 – Cirkulär växtnäring är en grundbult för att kunna åstadkomma ett hållbart samhälle. Som entreprenör och investerare känns det oerhört spännande att få jobba med detta tillväxtområde tillsammans med grundarna, ledning och personal i Biototal, säger Stefan Karlsson, partner MVI.