Fina resultat från vår medarbetarundersökning

I maj genomförde vi på Biototal och Mewab en medarbetarundersökning i syfte att få en indikation på hur våra medarbetare trivs och upplever Biototal och Mewab som arbetsgivare. Det är även positivt för företagsledningen att få reda på utvecklingsmöjligheter och hur vi kan arbeta framåt för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats där man trivs och mår bra. Svaren som samlades in visade bland annat att våra medarbetare tycker att det finns goda utvecklingsmöjligheter, att företagen har ”högt till tak” och att ledningen är lyhörda inför medarbetarnas åsikter och förslag.

 
Vi på Biototal och Mewab arbetar flitigt för att alla våra medarbetare ska trivas på jobbet. Resultatet av undersökningen är positivt där många beskriver ett bra arbetsklimat, samtidigt som det finns utvecklingsmöjligheter inom vissa områden. Flera medarbetare höjde ledarskapet och anser att närmsta chef bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande klimat och att det finns goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete väl i båda företagen.

- Det är såklart glädjande att höra att våra medarbetare tycker vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Elina Åsberg, HR-ansvarig.

Forskning visar på att ledarskap där chefer ger stor tillit till sina medarbetare i att få frihet att själva fatta beslut och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete bidrar till ett högre engagemang hos fler.

- Ett högt engagemang hos medarbetarna går att räkna hem i företagets lönsamhet och det är såklart vi vill bygga ett lönsamt företag med många engagerade medarbetare!

Både Biototal och Mewab satsar på framtiden och strävar efter att ligga i framkant och detta är något som medarbetarna verkar uppskatta. Att vi är snabbfotade med fokus på tillväxt och utveckling bidrar till att företagen är en attraktiv arbetsplats enligt våra medarbetare.

Stort tack till alla våra medarbetare som deltog i undersökningen och bidrog med hur vi ska fortsätta växa och vara en attraktiv arbetsgivare!