Häng med när vi levererar flytande biogödsel

Ett av våra arbeten som pågår året runt är att fylla flytgödselbrunnar med biogödsel. Nyligen var vår kundansvarige Marcus Gustafsson på en gård utanför Mjölby när de fick leveransen av KRAV-certifierad biogödsel från Tekniska Verken i Linköping. 

 
Biogödsel är ett av de bästa sätten att tillföra kväve och viktiga mullämnen som åkermarkerna behöver.
– Biogödsel är det bästa alternativet om man inte har tillräckligt med egna djur. Jag är själv ekologisk spannmålsodlare. Hade jag inte haft tillgång till den här biogödseln hade jag inte klarat av att tillföra den kväve som behövs till mina åkrar. Det finns andra alternativ, men de ger inte samma effekt och de är mycket dyrare, säger Marcus Gustafsson.
Tekniska Verkets biogödsel är KRAV-certifierad och kan därför användas av lantbrukare som odlar ekologisk spannmål.
– Det finns många ekologiska lantbrukare i Linköping, utan den KRAV-certifierade biogödseln från Tekniska Verken hade de haft det svårt.
Ett av alternativen är att använda pellets. 
– Pellets måste myllas ner och det passar inte all spannmål eller alla grödor. För lantbrukare som odlar höstvete är den flytande biogödseln optimal.
 

Flera tusen kubik flytande biogödsel

Idag levererar vi biogödsel till en av våra lantbrukskunder utanför Mjölby som har en flytgödselbrunn på gården. Brunnen rymmer att antal tusen kubik flytande biogödsel. Marcus berättar att vi kör runt 10 – 15 vändor om dagen fram och tillbaka till Tekniska Verken varje dag, året runt.
– Gödseltrailern som kommer från Tekniska Verken rymmer 35 kubik flytande biogödsel. Med hjälp av pumpar sprutas gödseln till brunnen. Och snabbt går det. Att tömma 35 kubik tar ungefär 4 minuter. 
Dagens leveranser är slutförda och Marcus börjar bege sig tillbaka till kontoret. Just denna flytgödselbrunn börjar bli full och nu ser vi fram emot våren när vi kan börja sprida förnyelsebara gödningsmedel på åkermarker igen.