Lagringsförsök av avvattnad biogödsel i Fransberg

För att vi ska lära oss mer om avvattnad biogödsel och hur den beter sig beroende på när och hur länge det lagras kommer vi under året starta upp ett ettårigt lagringsförsök med fyra stukor. Varje månad kommer vi skicka prov på kemisk analys samt för testodling, detta för att lära känna materialet och se hur det förändras under lagringstiden.


I slutet på december förra året levererades första stukan avvattnad biogödsel till Fransberg i Norrköping. Nu i mars lades andra stukan på plats. Tanken med lagringsförsöket är att vi ska lära oss mer om biogödseln och se om den behöver få mogna innan den används för odling.

- Den avvattnade biogödseln är en ersättare till torv i växtodling. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder att använda sig av avvattnad biogödsel i sin produktion behöver vi veta hur materialet beter sig. Målet med försöket är att ta reda på hur länge biogödseln ska lagras för att uppnå optimala odlingsresultat och om det förekommer säsongsvariationer, säger Sandra Waern, Cirkulär resursingenjör på Biototal.

En gång i månaden kommer Sandra tillsammans med sina kollegor Anna och Joakim ta flera prover på stukorna. Beroende på vilken årstid det är kan resultatet komma att variera.

- Vi kommer bland annat att följa eventuella förändringar i kvävehalt, pH, konduktivitet och torrhalt. Blir materialet torrare eller blötare under lagringen? Vad händer med näringen? Det får vi se!

Den tredje stukan startas upp i slutet på april.