Ny komposttrumma snabbar på hygieniseringen och komposteringen av organiskt material och minskar utsläppen av växthusgaser

I månadsskiftet levereras vår nya komposttrumma till Sofiedal. Tack vare den kan vi snabba på processen där vi omvandlar och förädlar organiskt material till biomull. Det innebär också att vi kommer att minska våra utsläpp av växthusgaser. Per Ljungberg, vice VD och ansvarig för projektet berättar att vi kommer kunna hygienisera och kompostera 10 000 ton material i trumman per år. 

 

På vår komposteringsanläggning Sofiedal tar vi årligen emot mellan 55 000 och 60 000 ton organiskt material som vi komposterar och förädlar. Nu investerar vi sju miljoner kronor i en komposttrumma. Det innebär att vi ökar omsättningshastigheten för materialet från sex till två månader för de 10000 ton vi kan köra i trumman.

– Detta är en del av vårt projekt KKP (Klimatsmarta Kretslopps Produkter) Klimatklivetstöd som vi fick godkänt i december 2020. Istället för att kompostera materialet traditionell i strängar som vänds regelbundet sker det i en sluten process, vilket innebär att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser, säger Per Ljungberg.   

 

Flera initiativ för att minska miljöbelastningen

Parallellt med investeringen i komposttrumman pågår en biokolssatsning i projektet. Tanken är att vi genom pyrolys årligen ska omvandla 25 000 – 30 000 ton organiskt material till biokol och därmed kan ersätta torv med biokol i vår och andras produktion av exempelvis jord.

– Det handlar om två olika tekniker där vi förädlar materialet och minskar våra utsläpp av växthusgaser. Dessutom har vi investerat i en ny våg för att få bättre koll på volymerna och dess spårbarhet in och ut på anläggningen. Tidigare har vi vägt materialet externt. 

Vi har även utökat anläggningens produktionsyta genom asfaltering och investerat i en effektiv vattenreningsanläggning, säger Per och fortsätter:

– Anläggningen förbereds för att bli mer modern och tillverkningen går mot att bli mer behovs- och beställningsstyrd. Vi förbereder också för att möta de hårda krav som ställs från tillståndsmyndigheten, då vi klassas som IED-anläggning (Industriell produktion) lyder vi även under EU direktivet BAT. Vi skickade in en ansökan om nytt miljötillstånd i juni 2023 och processen pågår fortfarande, vår förhoppning är att ha vårt nya Miljötillstånd på plats senast i juni 2024.

 

Första komposttrumman i Värmland

I månadsskiftet levereras komposttrumman från Biocompost. Den är 18 meter lång, 3 meter i diameter och kan hantera 10 000 ton material per år. Planen är att den ska vara i gång i mitten av mars efter installation och när inmatnings- och utmatningsutrustningen är på plats. 
– Vi kommer att få ut bättre biomull som är anpassad efter kundens behov i en kontrollerad miljö med hög och stabil kvalitet i förädlingsprocessen, det är fantastiskt bra.

Per berättar att det finns komposttrummor i Sverige, men denna är den första i Värmland.

– Om allting fungerar som det ska kommer förmodligen trumma två inom kort. Detta är stort för oss och våra kunder. Vi har bedrivit verksamhet här på Sofiedal sedan 2001 och nu tar vi ett rejält teknikkliv!