Följ med när Lars Björnfot tar jordprover på Kallmorberget

En gång i månaden tar Lars Björnfot på sig gummistövlarna och utrustar sig med hink och spade för att samla jordprover från det senaste utlagda materialet på Kallmorberget i Norberg. Det gör han för att se till att vi håller oss inom de gränsvärden som Naturvårdsverket satt upp.


En blåsig dag i slutet av maj åker Lars Björnfot, affärsområdeschef för Grön resurs, till toppen av sluttäckningen på Kallmorberget för att ta jordprover. Aktiviteten är i full gång när han kommer till toppen av kullen. En grävmaskinist fyller på med material på ena sidan och på den andra sidan har vallgräset, vars rötter ska stabilisera täckmaterialet, vuxit sig högt. 
– Varje månad tar vi analysprover på det senast utlagda materialet, berättar Lars samtidigt som han tar jord från flera olika ställen.
– Vi tar jord från så många provpunkter som möjligt på ett hektar ungefär.

Han blandar runt jorden han samlat upp noggrant och lägger den i en burk.
– Vi skickar proverna på analys för att se att vi klarar Naturvårdsverkets gräns för mindre känslig mark, vilket är det som gäller här.

Lars berättar att det framför allt är sju olika metaller vi tittar på.
– En gång var fjärde månad gör vi en utökad analys där vi kontrollerar att vi inte överstiger gränsvärdet för fler ämnen. Så gör vi året runt till dess att vi är färdiga här. Vi beräknar att arbetet kommer att pågå till 2026, då ska vi ha fått upp tillräcklig höjd, 1,5 meter ovanför det material som är under sluttäckningen.