Studiebesök i Gåsgruvan där en del av vår jordbrukskalk bryts

För ett tag sedan fick vi tillfälle att sätta oss in i hur processen när SMA bryter kalk fungerar då vi besökte Gåsgruvan i Filipstad. Vi fick tydligt se hur kalkstenen som bröts direkt fick gå genom ett mobilt krossverk och ett sorteringsverk, för att sedan köras upp i olika fraktioner för lagring i tält på området. 

 
När en grupp från Mewab kom till Gåsgruvan togs vi emot av platschefen Jesper som började med att berätta om gruvans historia. Han berättade att Gåsgruvan är ett dagbrott där de bryter ned till 64 meters nivå. Här bryts 250 000 ton kalk varje år, varav drygt 3000 ton sprids på åkermarker i syfte att höja pH-värdet och öka växternas näringstillgänglighet. En stor del av kalken går till pappersindustrin, men den används även för att kalka sjöar och våtmarker. 
 

Ett lyckat samarbete som stärker båda företagen

Mewab och SMA Mineral samarbete inleddes i mitten av juni och går ut på att vi säljer och distribuerar all jordbrukskalk från företagets gruvor i Sverige. För oss innebär samarbetet att vi kan erbjuda kalk till lantbrukare inom ett större geografiskt område och även till lantbrukare som driver KRAV- och ekocertifierade gårdar. För SMA Mineral innebär det stärkt kompetens inom lantbruksområdet. 
– Jag ser bara positivt på vårt samarbete. Med tanke på att vi kom in mitt i säsongen har det gått otroligt smidigt. Mewab har länge varit starka inom jordbrukssidan och med jordbrukskalk som komplement blir de ännu starkare. Vi sitter inte långt ifrån varandra och träffas ofta. Nu ser jag fram emot att förbättra samarbetet ännu mer, säger Anders Gyldenlöve, transportledare på SMA Mineral. 
 

Kalken bryts, krossas och sorteras direkt

Efter att vi fått lära oss om Gårgruvans historia och produktion var det dags att gå ned i gruvan. En riktigt häftig upplevelse då det var full aktivitet. Kalken bröts, för att direkt passera det mobila krossverket. När kalkstenen krossats transporterades den direkt över till ett sorteringsverk, där den kom ut i olika fraktioner för olika ändamål.
– Det är imponerande att se hur SMA Mineral lyckats ställa om och utveckla produktionen efter branden 2020. Ett riktigt häftigt besök, säger Per Ljungberg, operativ chef på Mewab.
 
Är du intresserad av att sprida jordbrukskalk på dina åkermarker är du varmt välkommen att kontakta oss!