Invigning av biogödselbrunn i Nyckelby

Stämningen var på topp när vi invigde Siwis nya biogödselbrunn i Nyckelby, Bålsta. Under de närmsta veckorna ska brunnen, som rymmer 3 500 ton, fyllas med flytande biogödsel från E.ON:s biogasanläggning i Högbytorp.


Ett 30-tal människor samlades på Viåsen i Nyckelby, Bålsta en vacker dag i juni för att inviga gårdens nya biogödselbrunn. Robert Tiblom och Peter Holm från Siwi AB, som tillsammans driver lantbruken Viåsen och Signhildsberg, hälsade alla välkomna. 

Den första lasten biogödsel körde in på gården och Marcus Lindqvist, kundansvarig på Biototal, knöt fast en pommacflaska i kranen som krossades mot betongfundamentet vid brunnen. Vår vd Mike Helber klippte ett band och döpte den nya biogödselbrunnen till Wijåsen-brunnen. 

Därefter grillade Josefine Höijer och Albin Hidén från Biototal hamburgare och vår affärsområdeschef Per Nilsson berättade om effekterna av biogödsel.

Bra samarbete mellan Siwi och Biototal

Det är Marcus Lindqvist som är ansvarig för projektet från vår sida. Han berättar att vi har hyrt lagringsyta av Robert på gården under många år, där Marcus kollega Caroline Olsson har haft ett gott samarbete med Robert. 
– Den första lagringsbrunnen i området byggde vi på Signhildsberg tillsammans med Peter Holm och Daniel Jönsson. Jag var på jakt efter gårdar där vi kunde bygga fler brunnar, när det uppdagades att Robert och Peter hade gått ihop och bildat Siwi blev det en perfekt match. Vi satt runt köksbordet vid ett tillfälle och sen var vi överens om att utöka samarbetet med ytterligare en brunn här på Nyckelby.

Wijåsen-brunnen rymmer 3500 ton och vi räknar med att kunna fylla den med minst 4000 ton per år. I samma veva passade vi även på att renovera den intilliggande lagringsplattan, som är avsedd för att lagra slam.

Vinterlagring av biogödsel – en utmaning

Mellan sista oktober och första mars är det inte tillåtet att sprida biogödsel i området. Eftersom biogasanläggningen i Högbytorp producerar 1000 ton i veckan måste vi ha brunnar där gödseln kan vinterlagras.  
– Här bygger Biototal brunnarna tillsammans med lantbrukarna. Uppläggen kan se olika ut men för det mesta hjälper vi till med ett förskott på lagringsersättningen per ton och vi skriver ett 10-årskontrakt på att de bara får ta emot biogödsel från oss. 

Win-win för båda parter

Att vi samarbetar för att kunna bygga fler biogödselbrunnar är fördelaktigt för båda parter. Vi har säkerställt en plats där vi kan lagra biogödsel under 10 års tid och samtidigt säkerställer Siwi sin tillgång på biogödsel.

Är du intresserad av att sprida biogödsel på din gård är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kika på vårt digitala event
Biogödseldagen för att lära dig mer om detta fullgödselmedel!